Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Bestel uw herhaalmedicatie snel en gemakkelijk online via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

Bel (013) 5283878 – Kies 2

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

Recepten voor 12.00 ’s middags besteld liggen de volgende werkdag na 15.00 klaar bij uw apotheek.

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van onderzoek weten, dan kunt u dit ook online doen. Via een e-consult komt de vraag rechtstreeks bij de arts terecht. Deze geeft dan snel antwoord. Maximaal binnen 2 werkdagen. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Veel vragen kunt u direct aan onze assistenten stellen.

U kunt telefonisch uw vraag stellen of een uitslag opvragen aan de assistente de gehele dag met uitzondering van de pauze. 

013-5283878

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment hebben wij geen ruimte voor nieuwe patiënten. We maken hierop een uitzondering als het om een inschrijving gaat van een partner of minderjarig kind van één van onze patiënten. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

Heeft u een compliment over één van de medewerkers of over de praktijk? Bespreek dit dan met de persoon waar het om gaat. Leg uit waar u tevreden over bent. Tips en Complimenten horen wij graag!

Heeft u een klacht?
Bespreekt uw klacht met uw zorgverlener. Komt u er samen niet uit, vul dan het onderstaande klachtenformulier in. U kunt ook een klachtenformulieren krijgen van de doktersassistente. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging en informatie over de afhandeling van de klacht.

Waarover kunt u klagen?
U kunt klagen over zorgverleners en faciliteiten van de huisartsenpraktijk. U kunt een klacht doorgeven over de medische behandeling, de bereikbaarheid, de manier waarop er met u wordt omgegaan of over de voorzieningen in het gebouw etc.

En dan?
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.

Geschilleninstantie huisartsenzorg
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

Klachtenregeling
Medewerkers van huisartsen de Voorste Stroom zijn aangesloten
bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
088 022 91 90
www.skge.nl

 

Klachtenformulier

 • Uw gegevens

  Degene die de tip/klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Vakantie - de praktijk is gesloten

Onze praktijk is vanwege vakantie gesloten van maandag 16 augustus tot maandag 6 september 2021.

Voor dringende zaken die niet kunnen wachten, belt u de assistenten van huisartsenpraktijk De Beus telefoonnummer: 013 - 528 22 10.

Bij een levensbedreigende situatie belt u 112.
In de avond, de nacht en het weekend belt u voor spoedgevallen de Huisartsenpost Tilburg-Waalwijk, 085-536 03 00.

Werkdruk
Op dit moment is het zowel in de huisartsenpraktijken als op huisartsenposten erg druk. Het kan voorkomen dat er in deze vakantieperiode minder spreekuurmogelijkheid is dan gewoonlijk. De assistente zal u een aantal vragen stellen om te bepalen of u snel, of op langere termijn terecht kunt op het spreekuur. Het kan voorkomen dat niet-spoedeisende zaken uitgesteld worden.

Kijk voor advies ook op de website Moet ik naar de dokter.nl of Thuisarts.nl

Onze dienstverlening

Huisartsenpraktijk van Elsen is een frisse praktijk. Wij staan voor up-to-date huisartsenzorg en leveren huisartsenzorg gestoeld op de NHG-richtlijnen. U kunt bij ons terecht voor de volledige huisartsenzorg. Dit zien wij heel breed; wij proberen iedereen bij te staan in zijn of haar medische vragen. Van jong tot oud, willen wij een sparring partner zijn bij gezondheidsvragen of ziekten.

Onze huisartsenpraktijk gaat voor Evidence Based Medicine, hetgeen wil zeggen dat we zo veel mogelijk behandelingen doen waarvoor wetenschappelijk bewijs is.

Verder doen wij ook verschillende kleine ingreepjes waaronder:

 • Plaatsing spiraal
 • Uitstrijkjes
 • Kleine chirurgische ingrepen
  • Verwijdering moedervlek/onrustige huidplekjes
  • Ingegroeide teennagels
  • Verwijdering lipoom

Daarnaast leveren wij chronische zorg programma’s voor bijvoorbeeld diabeten en mensen met COPD. We doen dit in samenwerking met de RCH (regionale corporatie huisartsen) om zo een optimale behandeling en instelling van de chronische zorg te bewerkstelligen.

Wij worden ondersteund door drie assistenten en twee praktijkondersteuners. Allen doen onder onze supervisie eigen spreekuren. 

 

Openingstijden

Handig om te weten

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen. 

Dagelijks door de weeks na 17:00 en tot 8:00 ’s ochtends en in de weekenden neemt u voor huisartsgeneeskundige vragen die niet kunnen wachten contact op met de huisartsenpost. 

Telefoonnummer huisartsenpost Tilburg 085-5360300

Lees meer

Handige app met zelfzorg-adviezen van huisartsen over vele zorgvragen. En advies of de huisarts of huisartsenpost gebeld moet worden.

 

Lees meer

Medewerkers

Gijs van Elsen
Huisarts - BIG.nr. 29063864201
Ingeborg van Elsen-Koster
Huisarts - BIG.nr. 59064219101
Leonie Diepenhorst-Jansen
Doktersassistente
Monique Rozen-van der Steen
Doktersassistente
Yasmina Kasrioui
Doktersassistente
Marijke Voets
Doktersassistente
Ingrid Kusse
Praktijkondersteuner GGZ - BIG.nr 99047388630
Karlijn Voskamp
Praktijkondersteuner GGZ
Carla van Dommelen
Praktijkondersteuner Somatiek
Harry Quick
Praktijkmanager

Meer informatie

 • Heeft u recent het spreekuur van de huisarts bezocht of telefonisch contact gehad met de huisarts ?

  Onze huisartsenpraktijk is er in de eerste plaats voor u. Uw mening over de huisarts en de praktijk is daarom heel belangrijk. Door het  invullen van vragenlijsten helpt u ons ervoor te zorgen dat de zorg die u van ons krijgt zo goed en prettig mogelijk is.

  U kunt op meerdere punten laten weten hoe u onze huisarts en de praktijk beoordeelt. U kunt uw feedback geven via de onderstaande links.

   
   
  Het invullen van de vragenlijsten is anoniem en duurt 5 tot 10 minuten (per lijst). 
  Bij voorbaat dank voor uw medewerking !
   
   
 • Vanaf 1 juni 2020 nieuw landelijk testbeleid Coronavirus

  Iedereen met milde klachten die passend zijn bij het coronavirus, kan zich vanaf 1 juni laten testen op het coronavirus via één van de testlocaties van de GGD’en. Een afspraak maken voor de teststraat kan via het landelijk telefoonnummer 088-1202.

  Alleen met milde klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) wordt een test afgenomen.

  Zonder klachten heeft het geen zin om een test af te nemen. Meer informatie over het aanvragen van een Coronatest leest u hier op de website van GGD Hart voor Brabant.  

  Bij ernstige klachten die passen bij het coronavirus zoals benauwdheid, koorts, of u voelt dat u steeds zieker wordt, kunt u ons bellen.

 • Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ook wij genoodzaakt als huisartsenpraktijk om vergaande maatregelen te treffen. 


  Mondkapjesplicht i.v.m. Corona

  Helaas gaat het niet de goede kant op met Corona. Het aantal besmettingen stijgt. Ook in onze regio Oisterwijk. Ter bescherming van uw en onze gezondheid is in onze praktijk een met ingang van 1 oktober mondkapjesplicht ingevoerd. U bent als patiënt verplicht om een zelf meegebracht mondkapje te dragen. Dit is een dringend advies van de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) dat wij opvolgen.

  Onze werkwijze wijkt daarom af van wat u normaal van ons bent gewend. Belangrijk is dat de (huisartsen)zorg beschikbaar blijft voor degenen die dat echt nodig hebben en dat wij met zijn allen proberen het Coronavirus niet verder te verspreiden.

  Overige maatregelen in onze huisartsenpraktijk:

  1. Alle urgente zorg zal gewoon plaats vinden ! Alle niet direct spoedeisende hulp wordt tijdelijk opgeschort.
  2. Patiënten die hoesten, keelpijn hebben, snotteren, kortademig zijn of koorts hebben worden alleen nog gezien als het echt nodig is op de praktijk op een speciaal Corona spreekuur of thuis als de patiënt in een te zwakke conditie is. U krijgt te horen waar en wanneer u gezien wordt. De huisarts zal bij deze contacten beschermende kleding dragen.
  3. Voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien wij patiënten alleen.
  4. Ook voor de huisbezoeken zullen wij vragen of tijdens ons bezoek maximaal 1 ander persoon aanwezig is naast de patiënt. Bij spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten vragen wij dit ook.

  Deze maatregelen duren tot nader order.

  Het zal echt niet meevallen om bepaalde zorg uit te stellen, vooral als u zich ongerust maakt. Wij zullen u zo goed mogelijk telefonisch te woord staan. Deze maatregelen nemen wij echt niet voor niets.  Met zijn allen moeten we nu proberen de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

  Daarom, behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog, willen wij u met klem adviseren: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite (bij ouderen), tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is. Doe wat u zelf kunt doen: mijd zoveel mogelijk sociale contacten, ook in vrienden- of familiekring.

  Als huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk lopen wij het risico om besmet te raken met het Coronavirus. Als iemand van ons ziek is met luchtwegklachten en/of koorts dan blijft diegene ziek gemeld thuis. Pas als een huisarts of assistente volledig hersteld is en dus NIET meer besmettelijk is voor anderen, zal diegene weer aan het werk gaan. Dit volgens de geldende richtlijnen.

  Vanaf 1 juni nieuw landelijk testbeleid Coronavirus via de GGD

  Iedereen met milde klachten die passend zijn bij het bij het coronavirus, kan zich vanaf 1 juni laten testen op het coronavirus via één van de testlocaties van de GGD’ en. Een afspraak maken voor de teststraat kan via het landelijk telefoonnummer   Bel 0800 – 1202

  Alleen met milde klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) wordt een test afgenomen.

  Bij ernstige klachten die passen bij het coronavirus zoals benauwdheid, koorts, of u  voelt dat u steeds zieker wordt, kunt u ons bellen. 

  Wat kunt u doen bij vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over Corona?

  Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl Daar leest u wat u kunt doen en of u onze praktijk moet bellen. Twijfelt u toch nog? Of worden uw klachten erger? Bel dan onze praktijk. Ook tijdens deze Coronacrisis kunt u ons in dat geval altijd bellen. Meer informatie leest u hier.

  Deze maatregelen zijn in het belang van uw en onze gezondheid.
  Wij vragen u vriendelijk voor uw begrip.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net