Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

 

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de receptenlijn

013-5210574 

U kunt de receptenlijn 24 uur per dag bellen.

Recepten voor 12.00 ’s middags besteld liggen de volgende werkdag na 15.00 klaar bij uw apotheek.

Herhaalrecept aanvragen Huisartsenpraktijk Schopman & Nijkamp

 • MedicijnSterkteAantal per dagAantal bestellen 
 • MedicijnSterkteAantal per dagAantal bestellen 
 • MedicijnSterkteAantal per dagAantal bestellen 
 • MedicijnSterkteAantal per dagAantal bestellen 
 • Herhaalrecepten die voor 12.00 uur worden aangevraagd, liggen de volgende werkdag na 14.00 uur voor u klaar.


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de aanvraag voor herhaalmedicatie
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van onderzoek weten, dan kunt u dit ook online doen. Via een e-consult komt de vraag rechtstreeks bij de arts terecht. Deze geeft dan snel antwoord. Maximaal binnen 2 werkdagen. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Veel vragen kunt u direct aan onze assistenten stellen

U kunt telefonisch uw vraag stellen of een uitslag opvragen aan de assistente de gehele dag met uitzondering van de pauze. 

013-5210574

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

 • Uw gegevens

  Degene die de tip/klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Corona virus en onze praktijk maatregelen

Blijf thuis bij 1 of meer klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, temperatuur boven 38 graden.

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Maak een afspraak via de website www.coronatest.nl of Bel 0800-1202.

Bel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

  • u wordt in een paar dagen steeds zieker
  • u ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
  • u raakt steeds meer in de war
  • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
  • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Draag een mondkapje in openbare ruimtes
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.

Zie voor meer informatie de website van het RIVM of kijk op thuisarts.nl Bij vragen: bel 0800-1351.

Houd er rekening mee dat de wachttijden aan de telefoon bij de huisarts en huisartsenpost momenteel langer zijn dan u gewend bent.

Online afspraken maken wegens Corona tijdelijk niet mogelijk*

* We willen alle klachten kunnen screenen en dat moeten we elke dag volgens de laatste richtlijnen doen. Om de stroom aanvragen te beheersen moeten alle afspraken daarom via de assistentes lopen.

Heeft u een afspraak?

 • Wij willen u dringend verzoeken binnen de praktijk een mondmasker te dragen.
 • Kom alleen naar deze afspraak.
 • Kom maximaal 5 minuten voor afspraak tijd.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst wachtkamer.
 • Maximaal 4 personen in de wachtkamer.

Welkom bij huisartsenpraktijk Schopman & Nijkamp

Wij houden u graag op de hoogte over de huisartsenpraktijk en ontwikkelingen voor u als patiënt.
Op onze website kan u alle informatie vinden over de praktijk, medewerkers, openingstijden en bereikbaarheid. Ook is er een mogelijkheid om afspraken te maken, herhaalrecepten en email consulten aan te vragen.
Bij vragen kunt u zich uiteraard wenden tot een van onze assistentes.

Tot ziens in de praktijk!

 

Online afspraken maken wegens Corona tijdelijk niet mogelijk*

* We willen alle klachten kunnen screenen en dat moeten we elke dag volgens de laatste richtlijnen doen. Om de stroom aanvragen te beheersen moeten alle afspraken daarom via de assistentes lopen. 

 

 

Meer informatie

 • Let op: dit jaar is er een wijziging in locatie i.v.m. het corona virus.

  Uitnodiging

  Wanneer u in aanmerking komt voor de gratis griepprik en/of pneumokokken vaccinatie, krijgt u een uitnodigingsbrief rond 21-22-23 oktober 2020. 

  Locatie: De Leye, Vloeiweg 84, te Oisterwijk 
  Tijd: 12:00uur – 18:00uur

  i.v.m. Corona maatregelen is geen afwijkende datum en tijd beschikbaar.

  Belangrijk:

  • Draag een mondkapje
  • Neem de uitnodigingsbrief mee. Zonder die brief kunnen wij u de prik niet geven.
  • Zorg dat wij u makkelijk in uw bovenarm kunnen prikken.
  • Houd altijd anderhalve meter afstand
  • Let op: een vervoersprobleem is geen indicatie voor een griepprik thuis!
 • De praktijk is gestart in 1985 op ‘het Kerkplein’ in Oisterwijk. In de afgelopen jaren is de praktijk uitgegroeid tot een modern geoutilleerde praktijk met verschillende medewerkers. De praktijk biedt een goede bereikbaarheid en een zeer breed pakket aan zorg, van kleine chirurgie tot ernstige psychische klachten. Daar tussen bieden wij gespecialiseerde zorg zoals: vrouwenspreekuur, anticonceptiespreekuur, reizigersspreekuur, chronische ketenzorg voor long-, suiker-, hart-, en vaatziekten, ouderenzorg, wondzorg, opvolgingscontrole na kwaadaardige ziekten en is laboratorium afname en echografie mogelijk in de praktijk.

  Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  Sinds 1 januari 2019 gaat de praktijk verder onder de naam: Huisartsenpraktijk Schopman & Nijkamp.

  Meer informatie over de associatie leest u hieronder:

  Patiëntenbrief


 • Wij zijn trots u te kunnen melden dat wij sinds 2007 het kwaliteitskeurmerk hebben van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

  Hoe werkt het?
  Om voor een keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van patiënten. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport samen met zijn medewerkers een innovatie plan. Als dit wordt goedgekeurd verkrijgt de praktijk zijn keurmerk. Het keurmerk wordt telkens verleend voor drie jaar.

  Brochure: Wat mag u als patiënt van uw huisarts verwachten

 • Via deze privacyverklaring informeert Maatschap de Voorste Stroom u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.mcdevoorstestroom.nl Ook gaat de verklaring in op het gebruik van “cookies” en “externe links”.

  Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens bevatten informatie over een natuurlijk persoon, waardoor deze persoon identificeerbaar is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een geboortedatum maar ook een e-mailadres. Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een persoon, maar kunnen toch persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is. Een voorbeeld is een telefoonnummer.

  Hoe gaat de praktijk om met persoonsgegevens?
  Bij het verwerken van persoonsgegevens is de praktijk gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 wordt dit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Onder verwerking van persoonsgegevens moet worden verstaan elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan worden gedacht aan het verzamelen, opvragen en gebruiken van persoonsgegevens. Als verwerker moet je de feitelijke macht (invloed) kunnen uitoefenen over deze gegevens. De Wbp/AVG is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van lokale overheden.

  De praktijk gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze op www.mcdevoorstestroom.nl achterlaat. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie of product, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11 Wbp). De praktijk gebruikt een e-mailadres dat via www.mcdevoorstestroom.nl wordt doorgegeven alleen als het e-mailadres is opgegeven voor het inwinnen van informatie of voor het indienen van een verzoek of een aanvraag. Persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden verstrekt. (uitzonderingstoestanden worden genoemd in artikel 43 en 44 Wbp)

  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De praktijk voorziet in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegden persoonlijke gegevens kunnen onthullen, gebruiken, wijzigen of vernietigen (artikel 10 en 13 Wbp).

  Mededeling aan de betrokkene
  Op grond van de Wbp/AVG dient een betrokkene in kennis gesteld te worden van de verwerking van persoonsgegevens. Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens verkrijgt van de betrokkene zelf, informeert de verantwoordelijke de betrokkene vooraf over de verkrijging van persoonsgegevens. De verantwoordelijke deelt zijn identiteit en doeleinden van de verwerking mede. Indien nodig wordt nadere informatie verstrekt aan betrokkene om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

  Indien de verantwoordelijke de persoonsgegevens op een andere wijze heeft verkregen, informeert deze de betrokkene op het moment van vastlegging van de gegevens, tenzij er sprake is van een onevenredige inspanning voor de verwerker of als de verwerking is voorgeschreven bij of krachtens de wet. (artikel 33 en 34 Wbp. Uitzonderingen en beperkingen staan vermeld in artikel 43 en 44 Wbp).

  Rechten van de patiënt
  – De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
  – De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de praktijk kan hiervoor eventueel een redelijke vergoeding vragen.
  – De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
  – De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
  – Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
  – Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
  – Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

  Cookies
  De praktijk maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. De praktijk maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

  Links naar andere websites
  Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

 • Invoering no-show tarief
  Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen.
  Met ingang van 1 januari 2019 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.

  Waarom een ‘no-show’ tarief?
  Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

  Kunt u niet op uw afspraak komen?
  Meldt dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.

  De hoogte van het no-show tarief
  Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt.
  De tarieven van het no-show tarief zijn 25 euro per niet verschenen afspraak. Consulten bij de assistentes, POH-s en POH-GGZ vallen hier ook onder. 

  Hoe werkt het?
  U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen, voordat de afspraak door kan gaan.

  Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Openingstijden

Het team

W. Schopman
Huisarts

Lees meer over Willem Schopman

C. Nijkamp
Huisarts

Lees meer over Caroline Nijkamp

J. Verschuren
Huisarts
A.
Huisarts in opleiding
Rosemarie van den Berg
Doktersassistente - Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Meer over Rosemarie van den Berg

Lonne Verouden
Doktersassistente

Lees meer over Lonne Verouden

Wendy van den Dries
Doktersassistente met praktijkmanagementtaken - Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Lees meer over Wendy van den Dries

Noor Pijnenburg
Doktersassistente in opleiding
Lianne van Gastel
Praktijkondersteuner Somatiek

Lees meer over Lianne van Gastel

Dorine van der Mast
Praktijkondersteuner Somatiek
Marianne van Wijck
Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Lees meer over Marianne  van Wijck

Mayke Schopman
Kindercoach

Lees meer over Mayke Schopman-Loevendie

Handig om te weten

Huisartsenpraktijk Schopman & Nijkamp is officieel geregistreerd als vaccinatiecentrum bij het LCR (Landelijk Coördinatiecentrum Reisadvisering). Tevens zijn wij een officieel geregistreerd gele koorts centrum.

Lees meer

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel,
goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Lees meer

Handige app met zelfzorg-adviezen van huisartsen over vele zorgvragen. En advies of de huisarts of huisartsenpost gebeld moet worden.

Lees meer

MedGemak is de app om u te helpen bij het optimaal regelen van uw zorgtaken. Zo heeft u via uw smartphone 24/7 inzicht in uw medicatie en bestelt u deze direct online. Met de handige inneemwekker stelt u eenvoudig in wanneer het tijd is om uw medicatie in te nemen. Heeft u overdag geen tijd om uw huisarts te bellen voor een afspraak? Geen probleem! Met de app MedGemak regelt u dit gemakkelijk online waar en wanneer het u uitkomt.

MedGemak is een aanvulling op het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Wilt u gebruik maken van de app? Zorg er dan voor dat u zich eerst aanmeldt voor MijnGezondheid.net.

Lees meer

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend en op feestdagen is geregeld door de Spoedpost Midden Brabant.
Op de spoedpost werken alle huisartsen uit de regio samen. Neem alléén voor spoedvragen die niet kunnen wachten contact op met de spoedpost.
Telefoonnummer spoedpost Tilburg 0900 – 33 22 222

Lees meer

De Huisartsenpost is alleen voor spoed!

De Huisartsenpost is er voor spoed, maar raakt overbelast. Uw HULP is NODIG.

Belt u wel eens de huisartsenpost in de avond of in het weekend, terwijl uw vraag kan wachten tot uw eigen huisarts er weer is?

Voorkom lange wachttijden en oneigenlijk gebruik. Help echte spoed weer voorrang te geven op de SPOEDpost.

Maak voor geen directe spoedvraag een afspraak bij uw eigen huisarts. Plan uw afspraak alvast online of stel uw vraag via de home-pagina van deze website.

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net