Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

 

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie ook bestellen via de doktersassistente

 

Op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur:

013-5285460 

Recepten voor 16.00 ’s middags besteld liggen na 2-3 werkdagen klaar bij uw apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Heeft u een vraag of wilt u de uitslag van onderzoek weten, dan kunt u dit ook online doen. Via een e-consult komt de vraag rechtstreeks bij de arts terecht. Deze geeft dan snel antwoord. Maximaal binnen 2 werkdagen. Deze functie is ook handig als de praktijk telefonisch druk bezet is.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Veel vragen kunt u direct aan onze assistenten stellen.

U kunt telefonisch uw vraag stellen of een uitslag opvragen aan de assistente de gehele dag met uitzondering van de pauze. 

013-5285460

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Tip of klacht melden

We proberen altijd de beste zorg te leveren. mensen kunnen echter altijd fouten maken. Mocht u een opmerking of klacht hebben over ons handelen, dan kunt u dit via onderstaand klachtenformulier kenbaar maken. Een van onze medewerkers neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Uw gegevens

  Degene die de tip/klacht indient.
 • Gegevens van de patiënt

  Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn.
 • Bijvoorbeeld ouder, echtgenote
 • Aard van de klacht

 • :
 • Meerdere keuzes mogelijk


  Bij het versturen van dit formulier geef ik toestemming dat deze gegevens mogen worden gebruikt ten behoeve van de verwerking van de tip of klacht
  Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd.
  Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie onze privacystatement


Welkom bij Huisartsenpraktijk de Thouars

Hartelijk welkom op onze website.

U vindt hier informatie over de praktijk en de medewerkers.

Daarnaast bieden we betrouwbare links naar internetsites over (preventie van) ziekte en gezondheid.

Afspraak maken
Wilt u voordat u contact met ons opneemt eerst de volgende vragen beantwoorden.
Zo bepaalt u binnen een minuut of u naar de dokter moet.
zie : Moet ik naar de dokter?

Openingstijden
We zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen in het jaar vanaf 8:00 uur.
Tussen 10:00 en 10:30 en tussen 12:00 en 13:30 hebben de assistentes tijd voor overleg en pauze.
Tussen 16:30 en 17:00 belt u alleen voor spoed

Online regelen
Via de website kunt u een aantal zaken zelf direct online regelen.
Dit geeft een alternatief buiten onze openingstijden of als het te druk is op onze telefoonlijn.

Zo bieden wij u de volgende Digitale mogelijkheden aan:

 • Online afspraken maken (Mijngezondheid.net en de Medgemak app), hiermee kunt u direct in de agenda van de artsen, praktijkondersteuner of assistente een afspraak maken.
 • Herhaalmedicatie kan online, via Mijngezondheid.net en de Medgemak app en ook via uw apotheek.
 • E-consulten: via de website of Mijngezondheid.net of de Medgemak app kunt u direct een online consult doen, hierbij kunt u ook beveiligd foto’s toevoegen.
 • Beeldbellen: mocht u door omstandigheden echt niet naar de praktijk kunnen komen dan kunnen wij via VIPlive een videoconsult doen, gelieve hiervoor de praktijk te bellen.
 • Zelftriage: in de Medgemak app kunt u de triage “Moet ik naar de dokter?” volgen, hier krijgt u advies wat u moet doen, en wanneer contact nodig is.
 • Lab uitslagen kunt u in Mijngezondheid.net of de Medgemak app/portaal zien.
 • Zelfmonitoring, in Mijngezondheid.net en de Medgemak app kunt u uw eigen thuismetingen invoeren. Wij hebben op de praktijk verschillende (bloeddruk/saturatiemeters) apparaten ter beschikking als u tijdelijk thuis bepaalde metingen moet uitvoeren.

U kunt op de website een account aanmaken in Mijngezondheid.net. Hiervoor heeft u een digiD nodig. 

Mocht u er niet uit komen, dan helpen we u graag. 

Met vriendelijke groet,

Team huisartsenpraktijk  de Thouars

 

 

 

Openingstijden

Ons team

Mevr. H.N. de Thouars
Huisarts en praktijkhouder

Werkt op maandag, woensdag en donderdag.

BIG-registratie: 790 598 714 01

Lees meer

Dhr. J.D. Harms
Waarnemend Huisarts

Werkt op dinsdag en vrijdag. Vanaf 8 september 2023 begonnen als vaste huisarts in onze praktijk.

Jan Hoefnagels
Verpleegkundig Specialist in opleiding

Is aanwezig op maandag.

Lees meer

Anneke
Doktersassistente

Werkt op: maandag, dinsdag en vrijdag

Khadija
Doktersassistente

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 

 

Petra
Praktijk Ondersteuner Huisarts Somatiek

Werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

(Op woensdag de hele dag en vrijdagochtend kunt een afspraak maken voor een longfunctietest (Spirometrie). 

Lees meer

Meer informatie

 • Persoonlijke aandacht en het leveren van kwalitatief goede zorg is voor ons het uitgangspunt.  Oog voor de individuele patiënt en oor voor het verhaal en ideeën van u als patiënt- met een oplossing op maat. Want een patiënt is een mens met een zorgvraag, en die zorgvraag heeft onze aandacht. 

  Hiervoor is er voldoende tijd per patiënt nodig, dus ook ruimte voor uitgebreidere gesprekken met de huisarts, voor het doen van kleine chirurgische en gynaecologische verrichtingen, uitleg en instructies geven ter preventie. Voorkomen is beter dan genezen.

  Continuïteit van zorg en bereikbaarheid vinden wij belangrijk bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het contact tussen huisarts en patiënt. Vaak kan spoedzorg in Avond- Nacht en Weekend (ANW) voorkomen worden door tijdig contact met de eigen huisartsenpraktijk en de vaste medewerkers daarvan, omdat zij u  goed kennen. Voldoende capaciteit aan de telefoon en bereikbaarheid van de praktijk (per mail) dragen daar ook zeker aan mee. Hier hebben wij ons de laatste jaren op gericht, met o.a. versterking van ons team met doktersassistente Lisan en de nieuwe website waarbij u ook online afspraken kan maken en via E-consult vragen kunt stellen aan een van onze medewerkers.

  Binnen onze praktijk wordt er uitgegaan van reguliere huisartsgeneeskunde volgens de NHG richtlijnen en standaarden, waarbij wij ook open staan voor behandelopties die buiten de reguliere zorg vallen of neigen naar alternatieve geneeswijzen. ‘Kwaliteit van leven staat hoog in het vaandel’. 

  Een van de andere standpunten die daar uit voort vloeit, is dat de praktijk open en liberaal staat ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde, zoals euthanasie.

   

 • Om de zorg voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben we een aantal regels in de praktijk. Hiermee hopen we het uitlopen van de spreekuren zoveel mogelijk te beperken.

  Telefonische adviezen:

  • U wordt gevraagd naar de klacht die u wilt bespreken om een juiste inschatting te maken voor de best passende zorg of hulpverlening.
  • Voor veel voorkomende klachten kan de assistente u prima telefonisch adviseren soms na overleg met de huisarts.
  • Alle in de praktijk werkzame assistentes hebben hiervoor een medische opleiding gehad.
  • de assistente is er om u zo goed mogelijk de juiste zorg te kunnen bieden, behandel haar met respect.
  • Voor uitslagen van onderzoeken kunt u het beste bellen na 11.00uur.

  Spreekuur:

  • Alle spreekuren zijn op afspraak
  • Belt u tussen 8.00 uur – 9.00 uur dan kunnen wij u een afspraak voor dezelfde dag geven.
  • De praktijk is het hele jaar geopend op werkdagen van 8.00 uur – 17.00 uur. Hierdoor is het mogelijk dat u een waarnemend huisarts treft. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Bij het maken van een afspraak biedt de assistente een afspraak aan bij de huisarts die als eerste plaats heeft. Dokter de Thouars werkt al jaren samen met Dokter Friedeman. Tijdens vakanties kunt u een andere waarnemend huisarts treffen.
  • Een normale afspraak duurt 10 minuten. Dit is inclusief het ophalen uit de wachtkamer en het noteren van de gegevens achteraf. Voor complexe problemen mag u een dubbele afspraak aanvragen voor 20 minuten.
  • Kunt u een afspraak niet nakomen? Belt u ons dan minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen.
  • Niet verschenen op de afspraak. Het kan altijd een keer voorkomen dat u de afspraak op de praktijk niet kan nakomen. Bedenkt u wel dat dit kostbare tijd is, waardoor een andere patiënt niet gezien kon worden. Na de eerste keer ontvangt u van ons een waarschuwingsbrief. Indien u vaker dan 2 x binnen 1 jaar een afspraak op de praktijk  niet nakomt, wordt er €25 in rekening gebracht. Dit is niet bij uw ziektekostenverzekeraar terug te vragen. 

  Visites:

  • Visites worden alleen gereden als het om medische redenen niet mogelijk is naar de praktijk te komen.
  • Visites worden alleen gereden binnen het reguliere praktijkgebied.
  • Visites kunnen worden aangevraagd bij de assistente tussen 8.00 uur en 10.00 uur, de klachten worden dan overlegd met de huisarts en er wordt een passend beleid afgesproken. Dit kan bestaan uit het toekennen van de visite, het verzoek alsnog naar de praktijk te komen, gezien de betere onderzoeksmogelijkheden, het geven van telefonisch advies of het uitschrijven van een recept. 

  Spoedgevallen:

  • Spoedgevallen zijn problemen waarbij om medische redenen niet gewacht kan worden tot het volgende reguliere contact moment met de praktijk.
  • De praktijk is bereikbaar voor spoedgevallen van 8.00 tot 17.00. U belt met het vaste praktijknummer 013 – 528 54 60, keuze 1.
 • Beleid tegen agressie binnen de huisartsenpraktijken De Voorste Stroom

  Protocol over agressie

  Het komt soms voor dat wij in onze huisartsenpraktijk worden geconfronteerd met vormen van agressie. Het kan hierbij gaan om schreeuwen, schelden, beledigen tot  zelfs vernielingen of fysiek geweld naar medewerkers. Voor degene die deze agressieve uitlatingen moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

  Onze boodschap is:  in onze praktijk is agressief gedrag onacceptabel

  Wij laten agressie niet zomaar passeren. Wij hebben een agressieprotocol en willen u daarover langs deze weg informeren.

  Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener ook fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie.

  Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

  Wat is agressief gedrag?

  Onder agressief gedrag wordt verstaan: Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale als fysieke zin gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

  Preventieve maatregelen

  De volgende maatregelen en acties ter voorkoming en vermindering van agressie zijn van toepassing:

  • er is een agressieprotocol opgesteld
  • iedere medewerker is op de hoogte van het agressieprotocol
  • agressie wordt bespreekbaar gemaakt tijdens overlegmomenten zoals werkoverleg.
  • er wordt een agressieregistratie bijgehouden
  • onze medewerkers zijn geïnstrueerd zelf het goede voorbeeld te geven, servicegericht, klantvriendelijk en behulpzaam te zijn, rust achter de balie uit te stralen
  • de patiënt moet kunnen rekenen op respect en privacy

  Omgaan met agressie

  De medewerkers hebben instructies hoe om te gaan met verschillende uitingen van agressie:

  • hoe te reageren op telefonische agressie. Bij voortzetting van een agressieve toon na attenderen hierop leidt dit bijvoorbeeld tot verbreking van het contact. Ook zijn er instructies wanneer dit tot verdere gevolgen mocht leiden.
  • hoe om te gaan met verbale agressie zoals schelden, discrimineren, grof taalgebruik, hinderlijk gedrag in vorm van luid praten of roepen.
  • bij agressief gedrag wordt getracht om de situatie te stabiliseren door de persoon hierop aan te spreken, zo nodig wordt daarbij een collega of de huisarts ingeschakeld. Wanneer dit niet lukt wordt het gesprek beëindigd met het verzoek aan persoon om het pand te verlaten. Bij onwil hiertoe wordt zo nodig de politie gebeld.
  • afhankelijk van de situatie kan er aangifte worden gedaan bij de politie.

  Ook zijn er instructies over agressie die escaleert naar (mogelijke) vernieling of naar (dreigend) fysiek geweld, of agressie bij een huisbezoek.

  Mogelijke vervolgmaatregelen

  Agressie moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiervoor zijn maatregelen mogelijk die vooral tot doel hebben om agressie dan wel escalatie daarvan te voorkomen.

  Waarschuwing

  Wanneer een klant zich hinderlijk gedraagt, verbaal agressief is, ernstige bedreigingen uit e.d. dan krijgt hij een schriftelijke waarschuwing van de praktijk.

  Daarin wordt hem duidelijk aangegeven dat zijn gedrag niet getolereerd wordt en wat hij of zij kan verwachten wanneer het gedrag niet verandert.

  Ordegesprek

  Een keuze voor een ordegesprek wordt gemaakt op basis van de inschatting dat hiermee meer effect wordt bereikt dan met een ontzegging en/of uitschrijving uit de praktijk.

  De agressor wordt uitgenodigd voor een gesprek met de huisarts, waarbij de betrokken medewerker eventueel aanwezig is. In dit gesprek wordt de agressor aangesproken op zijn gedrag en wordt geprobeerd duidelijkheid te krijgen over de oorzaak c.q. motieven tot het agressieve gedrag. Het doel van het gesprek is een aantal afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.

  Het gesprek wordt tevens geregistreerd in het agressie registratiesysteem.

  Ontzegging toegang en uitschrijving uit praktijk.

  Bij ontoelaatbaar gedrag, met name wanneer er sprake is van geweld gericht op personen en/of ernstige vernietigingen van goederen kan er een tijdelijk of permanente toegang en/of uitschrijving worden opgelegd. Per situatie wordt beoordeeld wat het meest gepast is.

  Aangifte bij de politie

  Bij ernstige bedreigingen, vernielingen en/of fysieke agressie  wordt er aangifte gedaan bij de politie.

  Schadeclaim/verhaal

  De dader is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade. De praktijk vergoedt aan bezoekers geen materiële of immateriële schade. De schade wordt in alle gevallen op de dader verhaald.

 • vanaf 1 april 2023 wordt ons team versterkt met praktijkmanager Annelies Hemmink.

  Per 3-08-2023 verlaat Mevr. F.  Friedeman onze praktijk. Wij bedanken haar voor haar jarenlange goede zorg aan onze patiënten en wensen haar veel succes met haar verdere carrière als leefstijl huisarts/ coach. 

  Zij wordt opgevolgd door Dhr. J. Harms per 8-9-2023. Hij is werkzaam op dinsdag en vrijdag.

  Vanaf 11 -09-2023 hebben wij een nieuwe doktersassistente in opleiding; Eef Hoosemans. Zij komt ons team versterken op maandag, dinsdag, woensdag om de week en donderdag. Aangezien zij al jaren werkzaam is als BIG geregistreerd verpleegkundige zult u haar al snel tegenkomen bij de assistente spreekuren.

   

  Beeldbellen/Videobellen

  Als huisartsenpraktijk bieden wij een nieuwe service aan, namelijk beeldbellen met uw huisarts of praktijkondersteuner. Het beeldbellen zorgt ervoor dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. Zodoende kunt u op een veilige manier een consult via uw smartphone, tablet of computer op afstand regelen. U ontvangt per mail een digitale link, rond het afgesproken tijdstip. U klikt op de link waarna er een beveiligde verbinding wordt opgestart. 

  Wilt u hier gebruik van maken? Of heeft u graag meer informatie hierover, bel gerust!

  Ik maak een afspraak en krijg een andere huisarts..?!

  “Mijn dokter is er nooit als ik hem nodig heb”. Je hoort het elke week wel een keer in de praktijk en anders wel op een verjaardag. In werkelijkheid is de dokter helemaal niet vaak weg maar misschien wel vaak op het moment dat u de dokter nodig heeft. Hoe zit dat nu?

  Dokters hebben cursussen

  Een huisarts is verplicht om minimaal 40 nascholingsuren per jaar te behalen om de bevoegdheid tot huisarts te behouden. Soms worden er ’s avonds cursussen georganiseerd en vaak zijn de uitgebreidere cursussen overdag en vaak ook nog een aantal dagen achter elkaar.

  Voor de verplichte en zeer leerzame cursussen is uw huisarts één of twee weken per jaar afwezig.

  Dokters hebben slaapdagen

  Als een dokter nachtdienst heeft gehad, is hij/zij de dag daarna niet op de praktijk aanwezig. De dokter moet dan slapen. Dit is sinds de invoering van de huisartsenposten zo geregeld in Nederland. Een nachtdienst is een volwaardige dienst waarbij de arts druk in de weer is. Het is daarom niet meer verantwoord als hij/zij overdag door zou werken.

  Dokters hebben meer vakantiedagen dan mensen met een kantoorbaan

  Een dokter heeft zo’n 30 vakantiedagen op jaarbasis. Dat is meer dan de gemiddelde Nederlander. Dat komt omdat dokters ook werken op feestdagen en in de weekenden. Dat doet de gemiddelde Nederlander niet.

  Daarnaast bestaat een gemiddelde werkweek van uw huisarts uit 60 uur per week, dus we kunnen niet zeggen dat een huisarts weinig werkt.

  Er is altijd een vervangend arts aanwezig wanneer uw eigen huisarts afwezig is

  Binnen huisartsenpraktijk H.N. de Thouars wordt er altijd waarneming  geregeld als de huisarts afwezig is. Ook zal altijd 1 van de vaste huisartsen die week aanwezig zijn, zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast blijft de telefoon het hele jaar bereikbaar (tijdens de openingsuren) en zal een doktersassistente u te woord staan, zodat u altijd de passende zorg van ons ontvangt.

   

  HbA1c meting op de praktijk

  De tussentijdse bloedcontroles van uw suikerwaarde (glucose in het bloed) worden in het vervolg tijdens uw bezoek aan de praktijkondersteuner (POH) bepaald middels een vingerprik. Uw huisartsenpraktijk is uitgerust met de nieuwste apparatuur waardoor u binnen enkele minuten de uitslag krijgt. Afhankelijk van de uitslag bepaalt uw POH het beleid en het termijn waarop u terug moet komen voor een volgende controle.

  Nog maar 1x per jaar laat u bloed prikken bij een prikpost, omdat er dan een uitgebreidere bloedcontrole plaatsvindt op o.a. cholesterol en nierfunctie. U hoeft dus minder vaak naar een prikpost omdat de bloedcontrole en de afspraak bij de POH worden gecombineerd. Dit scheelt voor u tijd en het is goedkoper.

  Wij hebben onze online diensten uitgebreid, zodat u makkelijker en veiliger contact met ons kunt leggen:

  Centraal op de website ziet u de volgende mogelijkheden:

  • Herhaal medicatie
  • Afspraak maken
  • Stel een vraag aan één van de medewerkers

  U kunt gebruik maken van de diensten door in te loggen met uw DigiD. Er wordt middels deze inlog een beveiligde verbinding tot stand gebracht tussen onze diensten en uw computer zodat alle uitgewisselde gegevens versleuteld worden. Dit doen we voor uw en onze veiligheid. 

  Praktijk APP  (01-01-2019)

  Met de app MedGemak krijgt u laagdrempelig de mogelijkheid om zorgzaken bij uw apotheek en/of huisartsenpraktijk te regelen. U kunt de app downloaden op uw telefoon of tablet. U moet eenmalig inloggen met uw DigiD code, waarna u gemakkelijk met een cijfercode kunt inloggen en gebruik kunt maken van onze online diensten. 

  Veilig mailen via onze website (01-05-2018)

  Door de wetswijzigingen met betrekking tot gegevensbescherming, willen wij u vragen om uw medische vragen niet meer aan ons te stellen via het mailadres van de praktijk. U kunt middels een E-consult uw vraagstellen aan een gewenste medewerker. Via onze website moet u inloggen middels uw DigiD, zodat er een beveiligde verbinding tussen uw computer en onze diensten ontstaat. Op deze manier kunt u binnen een beveiligde omgeving uw vraag aan ons stellen. Wij garanderen u dat wij u uiterlijk binnen 2 werkdagen antwoorden. 

  https://www.mcdevoorstestroom.nl/mijngezondheid-net/

   

   

 • Zij ondersteunt de huisarts bij het maken van afspraken voor het spreekuur/huisbezoeken, waarbij ze u vraagt naar de reden van uw komst, zodat ze de ernst en de benodigde tijd kan inschatten. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen en overlegt zo nodig met de huisarts.

  Ze assisteert de huisarts bij chirurgische verrichtingen.

  Verder heeft ze haar eigen spreekuur; voor meten bloeddruk/ pols, injecties, oren uitspuiten, aanstippen wratten, verzorging wonden, hechtingen verwijderen,                                                          het maken van ECG’s en Doppler onderzoek van de bloedvaten, CRP vingerprik, afnemen van geheugen test MMSE en maakt de cervix uitstrijkjes in het kader van het BVO.

  Zo nodig rijdt ze ook visites.

  Daarnaast ondersteunt ze de huisarts en POH-S met preventie spreekuren zoals CVRM en ouderenzorg.

  Komend jaar zullen 2 doktersassistentes zich verder bekwamen tot Spreekuur Ondersteuner Huisarts.

 • Zij ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals; Diabetes Mellitus, Astma/COPD, Hart en vaatziekten en Hartfalen.

  Verder ondersteunt zij de huisarts bij het opsporen van ziekten als Hart en vaatziekten, Diabetes Mellitus, nierfunctie stoornissen, osteoporose en helpt bij het in kaart brengen van kwetsbare ouderen. Ook begeleidt zij patiënten die willen stoppen met roken.

 • Zij ondersteunen de huisarts om de situatie van mensen met psychische klachten in te schatten en daarbij een passend advies te geven aan de huisarts en de patiënt over de mogelijkheden van behandeling en verwijzing.
  Waar mogelijk bieden zij gesprekken aan bij bijvoorbeeld depressieve klachten, rouw of verwerkingsproblematiek, werk gerelateerde problemen en burn-out, stressklachten en ondersteuning aan mensen die geconfronteerd worden met psychiatrische problemen van partners of kinderen.

 • “Mijn dokter is er nooit als ik hem nodig heb”. Je hoort het elke week wel een keer in de praktijk en anders wel op een verjaardag. In werkelijkheid is de dokter helemaal niet vaak weg maar misschien wel vaak op het moment dat u de dokter nodig heeft. Hoe zit dat nu?

  Dokters hebben cursussen

  Een huisarts is verplicht om minimaal 40 nascholingsuren per jaar te behalen om de bevoegdheid tot huisarts te behouden. Soms worden er ’s avonds cursussen georganiseerd en vaak zijn de uitgebreidere cursussen overdag en vaak ook nog een aantal dagen achter elkaar.

  Voor de verplichte en zeer leerzame cursussen is uw huisarts één of twee weken per jaar afwezig.

  Dokters hebben slaapdagen

  Als een dokter nachtdienst heeft gehad, is hij/zij de dag daarna niet op de praktijk aanwezig. De dokter moet dan slapen. Dit is sinds de invoering van de huisartsenposten zo geregeld in Nederland. Een nachtdienst is een volwaardige dienst waarbij de arts druk in de weer is. Het is daarom niet meer verantwoord als hij/zij overdag door zou werken.

  Dokters hebben meer vakantiedagen dan mensen met een kantoorbaan

  Een dokter heeft zo’n 30 vakantiedagen op jaarbasis. Dat is meer dan de gemiddelde Nederlander. Dat komt omdat dokters ook werken op feestdagen en in de weekenden. Dat doet de gemiddelde Nederlander niet.

  Daarnaast bestaat een gemiddelde werkweek van uw huisarts uit 60 uur per week, dus we kunnen niet zeggen dat een huisarts weinig werkt.

  Er is altijd een vervangend arts aanwezig wanneer uw eigen huisarts afwezig is

  Binnen huisartsenpraktijk H.N. de Thouars wordt er altijd waarneming  geregeld als een arts afwezig is. Daarnaast blijft de telefoon het hele jaar bereikbaar (tijdens de openingsuren) en zal een doktersassistente u te woord staan, zodat u altijd de passende zorg van ons ontvangt.

Handig om te weten

De waarneming ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend en op feestdagen is geregeld door de Huisartsenpost Midden Brabant.
Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio samen.
Neem alléén voor spoedvragen die niet kunnen wachten contact op met de huisartsenpost.

Telefoonnummer huisartsenpost Tilburg:
085 – 53 60 300
(17.00u – 8.00u)

Lees meer

Bij de Oisterwijkkliniek op de Moergstelseweg 32H kunt u op werkdagen tussen 7.30 – 10.00u bij de bloedprikster van Diagnovum terecht.

Als u een andere locatie zoekt klikt u dan hier: Priklocatie

Lees meer

Handige app met zelfzorg-adviezen van huisartsen over vele zorgvragen. En advies of de huisarts of huisartsenpost gebeld moet worden.

Lees meer

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel,
goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt.

Lees meer

MedGemak app direct gebruik maken van onze online diensten

Met de app MedGemak krijgt u laagdrempelig de mogelijkheid om zorgzaken bij uw apotheek en/of huisartsenpraktijk te regelen.

U kunt de app downloaden op uw telefoon of tablet.

U moet eenmalig inloggen met uw DigiD code, waarna u gemakkelijk met een cijfercode kunt inloggen en gebruik kunt maken van onze online diensten, zoals:

 • herhaalrecepten aanvragen
 • online afspraken maken op de praktijk
 • afspraakherinneringen ontvangen
 • een vraag aan een medewerker stellen.

Het cardiovasculair risico-onderzoek heeft als doel het vroegtijdig opsporen van een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Wij nodigen vrijblijvend iedereen van 50 jaar en ouder uit, met een hart- en vaatziekten of die het risico lopen een hart-, en/of vaatziekten te ontwikkelen. Het is belangrijk de oorzaak tijdig op te sporen om veel ongemak en gezondheidsschade te voorkomen.

Lees meer

Persoonsgegevens uitwisselen met andere zorginstellingen

Binnen uw huisartsenpraktijk wordt een onderzoekaanvraag of verwijzing naar een ander specialisme, eenvoudig digitaal geregeld.

Sinds 20 mei 2008 is in Nederland het uitwisselen van BSN gegevens tussen zorginstellingen vastgelegd binnen de wet: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. U kunt deze wet nalezen op de website van de overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2018-11-17 Deze wet maakt het mogelijk dat er op een verantwoorde manier gegevens worden uitgewisseld tussen zorginstellingen met als doel de juiste zorg mogelijk te maken.  

Levenseinde

Het is belangrijk om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Wat zijn uw vragen, wensen en verwachtingen?  

Lees hier mee over op : CuraVera of Thuisarts of op de website van de Nederlandse Vereniging Voor levensEinde

Uw medische gegevens thuis bekijken?

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in uw dossier op de computer. Bijvoorbeeld:

 • het beleid/advies van de huisarts
 • de uitslagen van een onderzoek
 • de lijst met uw medicijnen

Wilt u de gegevens over uw gezondheid bekijken? Inzage in uw “Dossier” is sinds medio 2020 mogelijk. U kunt via onze website inloggen, rechts bovenin, bij: Dossier   (MijnGezondheid.net)

(Indien u nog niet eerder bent ingelogd, houdt u er dan rekening mee dat u zich eerst moet registreren. Houdt uw DigiD-account bij de hand. Binnen 3 werkdagen maken wij uw account actief.)

Door inzage in uw eigen gegevens heeft u meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling.

Thuismetingen en Telemonitoring

U kunt via de “Ik ben VIP” app zelf gedane metingen bijhouden en doorgeven aan uw zorgverlener. Bijvoorbeeld uw bloedsuiker, bloeddruk en gewicht.
Overleg met uw zorgverlener, indien u interesse heeft.

Beeldbellen

Wij maken gebruik van Beeldbellen via VIPlive. Op uw telefoon krijgt u een SMS toegestuurd waarna een beeldverbinding opgestart kan worden. Hiermee kunnen wij de triage verbeteren en online mogelijk al hulp bieden.

Digitale mogelijkheden huisartsenpraktijk de Thouars

Onze praktijk beschikt over verschillende digitale mogelijkheden om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 • Online afspraken maken (Mijngezondheid.net en de Medgemak app), hiermee kunt u direct in de agenda van de artsen, praktijkondersteuner of assistente een afspraak maken.
 • Herhaalmedicatie kan online, via Mijngezondheid.net en de Medgemak app en ook via uw apotheek.
 • E-consulten: via de website of Mijngezondheid.net of de Medgemak app kunt u direct een online consult doen, hierbij kunt u ook beveiligd foto’s toevoegen.
 • Beeldbellen: mocht u door omstandigheden echt niet naar de praktijk kunnen komen dan kunnen wij via VIPlive een videoconsult doen, gelieve hiervoor de praktijk te bellen.
 • Zelftriage: in de Medgemak app kunt u de triage “Moet ik naar de dokter?” volgen, hier krijgt u advies wat u moet doen, en wanneer contact nodig is.
 • Lab uitslagen kunt u in Mijngezondheid.net of de Medgemak app/portaal zien.
 • Zelfmonitoring, in Mijngezondheid.net en de Medgemak app kunt u uw eigen thuismetingen invoeren. Wij hebben op de praktijk verschillende (bloeddruk/saturatiemeters) apparaten ter beschikking als u tijdelijk thuis bepaalde metingen moet uitvoeren.

U kunt op de website een account aanmaken in Mijngezondheid.net. Hiervoor heeft u een digid nodig. 

Mocht u er niet uit komen, dan helpen we u graag. 

Met vriendelijke groet,

Team huisartsenpraktijk de Thouars

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net