« terug naar vorige pagina

No Show HAP ’t Seuverick

Invoering no-show tarief
Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts of praktijkmedewerkers verschijnen.
Met ingang van 1 januari 2019 gaan wij daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief invoeren.

Waarom een ‘no-show’ tarief?
Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Kunt u niet op uw afspraak komen?
Meldt dit dan uiterlijk 1 werkdag van te voren (maandag t/m vrijdag) telefonisch bij de assistente. De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken. Er wordt dan natuurlijk géén no-show tarief berekend.

De hoogte van het no-show tarief
Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt.
De tarieven van het no-show tarief zijn 25 euro per niet verschenen afspraak. Consulten bij de assistentes, POH-s en POH-GGZ vallen hier ook onder. 

Hoe werkt het?
U ontvangt de rekening met het te betalen bedrag per post thuis. Indien de rekening voor een volgende afspraak nog niet is betaald, dan moet u het bedrag contant aan de praktijkbalie afrekenen, voordat de afspraak door kan gaan.

Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.