« terug naar vorige pagina

Cardiovasculair risico onderzoek (CVRM)

Het cardiovasculair risico-onderzoek heeft als doel het vroegtijdig opsporen van een mogelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Wij nodigen vrijblijvend iedereen van 50 jaar en ouder uit, met een hart- en vaatziekten of die het risico lopen een hart-, en/of vaatziekten te ontwikkelen. Het is belangrijk de oorzaak zoals; verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, hoge glucose, verminderde nierfunctie, tijdig op te sporen om veel ongemak en gezondheidsschade te voorkomen.

Diagnovum

Wij doen dit in samenwerking met het laboratorium van Diagnovum. Als u door ons geselecteerd wordt om deel te nemen aan het onderzoek, dan melden wij u aan bij Diagnovum. In uw geboortemaand ontvangt u van het lab de uitnodiging om bloed te laten prikken bij één van de prikposten.   Prikpost Diagnovum

Bloed laten prikken

Als u deel wilt nemen is het belangrijk dat u  (1 week voordat u de afspraak op de praktijk heeft) bloed laat prikken + de ochtendurine opvangt in een potje. U kunt op vertoon van uw uitnodiging iedere werkdag bloed laten prikken, zonder afspraak, bij één van de prikposten.

Op de uitnodiging staat een datum vermeld, maar u mag hiervan afwijken als u niet op de aangegeven dag kunt gaan. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk en/of Diagnovum.

De uitslag van het bloedonderzoek

De uitslag van het bloedonderzoek wordt naar de huisartsenpraktijk verzonden. Om de uitslagen te bespreken vragen wij u om zelf een CVRM-afspraak te maken middels het voor u bekende telefoonnummer van de praktijk: 013-5285460.

Tijdens de afspraak worden er ook aanvullende metingen gedaan zoals: bloeddruk-, lengte-, en gewichtscontrole. Waarna u een passend advies ontvangt.

Ik wil niet deelnemen aan het bloedonderzoek

U ontvangt de uitnodiging vrijblijvend. Als u niet deel wilt nemen aan het onderzoek dan moet u dit doorgeven bij de assistente van uw huisarts. Zij meldt u dan af. U ontvangt dan geen oproepen meer, tenzij u in de toekomst anders aangeeft of uw gezondheidssituatie dusdanig veranderd dat wij u opnieuw zullen adviseren om jaarlijks de controle uit te voeren.

Mag mijn huisarts mijn persoonsgegevens doorgeven aan Diagnovum?

Sinds 20 mei 2008 is in Nederland het uitwisselen van BSN gegevens tussen zorginstellingen vastgelegd binnen de wet: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. U kunt deze wet nalezen op de website van de overheid: https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/2018-11-17 Deze wet maakt het mogelijk dat er op een verantwoorde manier gegevens worden uitgewisseld tussen zorginstellingen met als doel de juiste zorg mogelijk te maken.  

Zowel Huisartsenpraktijk H.N. de Thouars als Diagnovum is een zorginstelling (Wet Toelating Zorginstellingen). Daarnaast zijn beide instellingen sinds 25 mei 2018 AVG-proof en worden de regels binnen de organisaties nageleefd om de gegevens van onze patiënten zo goed mogelijk te beschermen.

Waarom is er gekozen voor een samenwerking met Diagnovum?

Binnen de praktijk verzorgen wij al een aantal jaren de controles om hart- en/of vaatziekten op te sporen. Voorheen verstuurde wij deze oproepen zelf naar uw adres. Door de groei van de praktijk en door de substitutie, waarbij veel zorg vanuit de 2de lijn naar de goedkopere 1ste lijn wordt verschoven, werd de administratieve last te hoog. Onnodig veel tijd ging in onze ogen verloren. Kostbare tijd die wij liever aan de zorg voor onze patiënten besteden.

Door de verbeterde techniek kan er vanuit de praktijk een veilige digitale aanmelding worden gedaan bij Diagnovum, waarna het proces geheel geautomatiseerd verloopt. Het beveiligde systeem waarmee gewerkt wordt voldoet aan de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.

Heeft u nog vragen?

Uw huisarts kan u vertellen waarom u voor deze oproepdienst bent aangemeld. Telefoonnummer: 013-5285460.

Algemene informatie vindt u op onze website www.diagnovum.nl. U vindt hier ook een overzicht van de meest gestelde vragen.